TOYOTA

Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota là thông số áp suất lốp mà nhà sản xuất đưa ra đối với từng loại lốp dành cho từng dòng xe Toyota. Ta dựa vào thông số đó để bơm hơi cho lốp xe, đảm bảo lốp xe vận hành được tối ưu nhất, tăng khả năng vận hành của chiếc xe cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đơn vị đo áp suất là kPa, bar hoặc PSI.
Để áp suất lốp xe được chính xác nhất, ta chỉ nên bơm hơi khi lốp xe ở trạng thái “Cold Tire” – lốp xe lạnh ở khoảng 18°C ~ 21 °C. Và cũng cần chú ý tới thời tiết, điều kiện đường xá cũng như mức độ tải trọng của xe để điều chỉnh áp suất lốp xe cho phù hợp.ap-suat-lop-tieu-chuan-cua-xe-toyota
1. Bảng thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Camry
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota | Áp suất lốp xe Toyota Camry | Toyota Vios | Toyota Yaris | Toyota Hilux | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Corolla Altis
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Camry
2. Bảng thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Yaris
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota | Áp suất lốp xe Toyota Camry | Toyota Vios | Toyota Yaris | Toyota Hilux | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Corolla Altis
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Yaris
3. Bảng thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Vios
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota | Áp suất lốp xe Toyota Camry | Toyota Vios | Toyota Yaris | Toyota Hilux | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Corolla Altis
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Vios
4. Bảng thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Hilux
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota | Áp suất lốp xe Toyota Camry | Toyota Vios | Toyota Yaris | Toyota Hilux | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Corolla Altis
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Hilux
5. Bảng thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Innova
Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota | Áp suất lốp xe Toyota Camry | Toyota Vios | Toyota Yaris | Toyota Hilux | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Corolla Altis
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Innova
6. Bảng thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Fortuner

Áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota | Áp suất lốp xe Toyota Camry | Toyota Vios | Toyota Yaris | Toyota Hilux | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Corolla Altis
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn của xe Toyota Fortuner
0

Your Cart